ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ดวงตะวันเพชร สูตร 3-0-9 (บำรุงผล)

 

รหัสสินค้า : oc0002

ชื่อสินค้า :ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ดวงตะวันเพชร สูตร 3- 0- 9  (บำรุงผล)
เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ในระยะของการเจริญเติบโต แตกกิ่ง แตกยอด สร้างลำต้นที่แข็งแรง สมบูรณ์ เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง ไม่ล้มง่ายต้านทานโรคและแมลง ลดการร่วงของดอก ขั้วเหนียว ผลดก กระตุ้นการสะสมอาหารในผลผลิต มีคุณภาพ รสชาดดี เพิ่มน้ำมันและน้ำหนักของปาล์มนำมัน

คุณสมบัติ

เสริมสร้างต้นและใบให้สมบูรณ์ บำรุงผลผลิต เพิ่มการสะะสมอาหาร เพิ่มขนาดของหัว เพิ่มการสะสมน้ำตาล เพิ่มการสะสมอาหารและขนาดพืชหัว เร่งผล เพิ่มรสชาติ มีคุณภาพ ได้น้ำหนัก

ประโยชน์

เพิ่มการสะะสมอาหาร เพิ่มขนาดของหัว เพิ่มการสะสมน้ำตาล เพิ่มการสะสมอาหาร

อัตราและวิธีการใช้

วิธีการใช้ ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของพืชหว่านรอบโคนต้น  ระหว่างแถวหรือทรงพุ่มในระยะของการออกดอกและติดผล ในอัตรา 1-3 กก/ต้น หรือตามคำแนะนำ
 

 
 


 
ปุ๋ยอินทรีย์ เคมี

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ดวงตะวันเพชรสูตร6-3-3 (บำรุงต้น) article
ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ดวงตะวันเพชร สูตร 4-4-4 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.