ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีของบริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด

 สูตร 46-0-0article

-เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

-บำรุงต้น เร่งใบ ลำต้นใหญ่ ใบเขียว

-ละลายน้ำได้ดี

(เป็นแม่ปุ๋ยในการผสมปุ๋ย)

 

 

 

สูตร 18-4-5article

-เหมาะสำหรับยางอ่อนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 จนถึงยางกรีดได้

-เร่งความเจริญเติบโต ความสูงของต้น 

-เพิ่มขนาดลำต้นให้ใหญ่และแข็งแรงขึ้น 

 

 

สูตร 14-10-30article

-ใช้กับไม้ผล ขยายผลให้ใหญ่

-เพิ่มแป้ง สร้างรสชาติให้ความหวาน

-เพิ่มขนาดของผลให้ใหญ่ขึ้น

-หากใช้กับต้นปาล์มจะเพิ่มผลผลิต ลูกมีน้ำหนัก มันวาว

 

สูตร 15-7-18article

-ใช้บำรุงต้นยางหลังเปิดกรีดหรือพืชไร่

 เช่น มันสำปะหลัง,หัวไชเท้า ฯลฯ 

-ช่วยให้น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซ็นต์ยางดี 

-เร่งการผลิตน้ำยาและการเจริญเติบโต 

-ช่วยขยายผนังเซลล์ช่วยให้หัวเหง้าใหญ่ขึ้น

 

 

สูตร 14-4-9article

-ใช้กับไม้ผล บำรุงต้น บำรุงใบ

 เช่น ลำใย ลิ้นจี่ ทุเรียน ฯลฯ

-ใช้กับยางพารา

 ช่วยขยายขนาดลำต้นให้ใหญ่ขึ้น

 และเตรียมพร้อมกระบวนการผลิตน้ำยาง


 

สูตร 13-7-35article

-ใช้กับไม้ผล

-ขยายผลให้ใหญ่ขึ้น

-เพิ่มแป้ง รสชาติดี ให้ความหวาน

-เพิ่มผลผลิต

สูตร 16-8-8article

-เป็นปุ๋ยเคมีสำหรับรองพื้น

-ในนาข้าวเหมาะสำหรับดินทราย และ ดินร่วนปนทราย

 ที่มีธาตุโปรแตสเซี่ยมต่ำ

 ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

 

 

 

สูตร 15-15-15 article

-ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น หรือ ใช้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต

-บำรุงต้นเสริมสร้างความแข็งแรงของต้น

 เพื่อการสะสมไว้ในการติดดอก

 ของ พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และ ไม้ประดับ

 

 

 

สูตร 16-20-0article

-ปุ๋ยเคมี สำหรับรองพื้น

-เหมาะสำหรับดินเหนียวและดินทราย

-ใช้กับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ

 

 

สูตร 20-8-20 article

-เป็นปุ๋ยสำหรับยางหลังเปิดกรีด

-ใช้บำรุงต้นและท่อน้ำยาง

-เพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาง ยางนิ่ม กรีดง่าย

 

 

 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.