ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ปุ๋ยอินทรีย์ เคมี

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีของบริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัดปุ๋ยเคมีอินทรีย์ดวงตะวันเพชรสูตร6-3-3 (บำรุงต้น)article

สำหรับพืชทุกชนิด บำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ สร้างตาดอก กระตุ้นการออกดอกติดผล เพิ่มน้ายาง สร้างรวงข้าว ที่มีคุณภาพ 

ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ดวงตะวันเพชร สูตร 4-4-4 article

ปุ๋ยสูตรเสมอ เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทุกช่วงของการเจริญเติบโต เสริมสร้างลำต้น ใบ กิ่ง ที่แข็งแรง สมบูรณ์ เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง ไม่ล้มง่ายต้านทานโรคและแมลง เร่งการออกดอก ออกผล ปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ และช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย 

ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ดวงตะวันเพชร สูตร 3-0-9 (บำรุงผล)

เสริมสร้างต้นและใบให้สมบูรณ์ บำรุงผลผลิต เพิ่มรสชาติ  มีคุณภาพ ได้น้ำหนัก

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.